Allt du vill veta om vitaminer!

Allmänt om vitaminer

Vitaminer är organiska ämnen som vanligtvis hålls åtskilda i vattenlösliga (t ex B-vitaminer, C-vitaminer) och fettlösliga (t ex vitaminerna A, D, E, K) grupper. De är nödvändiga för vår hälsa och tillväxt. De ämnen som kallas för vitaminer är vitt skilda till sin struktur och funktion.

Ursprungligen definieras vitaminer som organiska föreningar, som kan erhållas i en normal kost och som är nödvändiga för vår kropps funktion och tillväxt. De behövs i vår kost för att vi ska må bra. Vitaminer skiljer sig från kolhydrater, fetter och proteiner i funktion och i de mängder som vi behöver dem. Om brist uppstår bli en bristsjukdom resultatet.

Vitamin som begrepp myntades år 1911 för att beteckna en grupp av föreningar som anses avgörande för vårt liv och som har en kemisk komponent kallad amin (med kväve) i sig. Men idag vet vi att alla vitaminer inte innehåller kväve, men namnet har bestått.

Det finns ingen total enighet vad gäller hur mycket vitaminer kroppen behöver. Myndigheter runt om i världen ger rekommenderade dagliga intag, men olika människor kan behöva olika mycket vitaminer. Det faktiska intaget en person behöver beror bland annat på ålder, genetiska skillnader, sjukdomar, drogbruk, tillsatser och föroreningar och miljön runt omkring individen.

Vitaminer är nödvändiga för vår hälsa och vårt välbefinnande. De kan också tillsammans med mineraler förhindra sjukdomar, som t ex skörbjugg, pellagra och rakitis. De ger oss friska ben och tänder, hindrar oss från att bli blinda och att blöda till döds. Vitaminer skyddar också våra hjärtan och mot cancer. Ny forskning tyder på att C- och E-vitaminer som kombineras i höga doser kan hjälpa till att minska risken för Alzheimers.

Vi får i oss vitaminer genom en välbalanserad kost. Men hur många klarar av att äta helt balanserat? Vi behöver också ofta högre halter av vitaminer för att få bästa möjliga effekt. Mängden som rekommenderas för att förebygga Alzheimers är många gånger högre än de rekommenderade doserna, och många gånger högre än i multivitaminer av billigare slag. En del vitaminer är dessutom vattenlösliga, och avsöndras dagligen från kroppen. Dessa vitaminer måste vi få i oss dagligen i tillräckliga doser för att må bra.