Allt du vill veta om vitaminer!

D-vitamin

D-vitaminer är viktiga för kroppens tillväxt och utveckling, särskilt för att kunna absorbera kalcium och fosfor till skelettet. D-vitamin finns främst i berikade mjölkprodukter, fet fisk, lever och ägg.

Så fungerar D-vitamin i kroppen

 • Absorberar kalcium och fosfor till stöd för utvecklingen av skelett och tänder
 • Främjar normal celltillväxt och mognad
 • Förhindrar rakitis
 • Bibehåller ett friskt nerv- och immunsystemet
 • >Används som behandling av låg kalciumhalt i blodet på patienter med njursjukdom
 • Kan minska risken för bröst- och tjocktarmscancer
 • Kan behandla ålderssymtom

Följande personer kan dra nytta av ett extra intag av vitamin-D

 • Barn som lever i områden med små mängder solsken
 • De som behöver extra näringsintag
 • Personer över 55 som får för lite solsken, som de på vårdhem
 • Gravida eller ammande kvinnor
 • Missbrukare
 • De som befinner sig under långvarig stress
 • De med delvis bortopererad tarmkanal
 • Mörkhyade personer i nordligare länder
 • Spädbarn som ammas
 • Veganer och vegetarianer
 • Patienter med cystisk fibros

I naturlig form finns D-vitaminer i

 • Torskleverolja
 • Ägg
 • Hälleflundra, fiskleverolja
 • Sill
 • Makrill
 • Lax
 • Sardiner
 • Solljus
 • Tonfisk
 • Mjölkprodukter berikade med Vitamin-D

Det går även att köpa tillskott av medlet i form av vätska och tabletter. Vätskeformen är att föredra, då vitaminer i denna form lättare och effektivare tas upp av kroppen.

Rekommenderat dagligt intag

Män: 200 IE
(Över 50) 400 IE
(Över 70) 600 IE
Kvinnor: 200 IE
(Över 50) 400 IE
(Över 70) 600 IE
Gravida och ammande kvinnor: 200 IE

Varning

Rådgör med din läkare om du är eller planerar att bli gravid, har epilepsi, hjärt- eller blodkärlssjukdomar, problem med njure eller lever, kronisk diarré eller tarmproblem. Högre risk för biverkningar finns hos personer över 55 som använder sig av d-vitamintillskott. Ammande kvinnor behöver rätt dos av d-vitamin. För att kunna få det är det bra att kontakta en läkare för råd.

Förvaring

Värme och/eller fukt kan förändra vitaminets egenskaper. Kyla rekommenderas.

Bristsymtom

Symtomen omfattar smärta i skelettet, ömhet och muskelsvaghet. Hos barn kan rakitis inträffa, i vilket skelettet förlorar mängder med kalcium och benen blir mjuka och krökta. Utan ordentligt D-vitaminintag, finns det en ökad risk för osteoporos, artrit och cancer.

Överdosering

Tecken på överdosering:

 • Högt blodtryck
 • Oregelbundna hjärtslag
 • Illamående
 • Viktminskning
 • Anfall
 • Buksmärta
 • Aptitnedsättning
 • Psykisk-och fysisk-tillväxthämning
 • För tidig härdning av artärer
 • Njurskada

Biverkningar

Vid biverkningar ska intaget alltid avbrytas.

 • Aptitförlust: Kontakta läkare.
 • Förstoppning: Kontakta läkare.
 • Diarré: Kontakta läkare omedelbart.
 • Muntorrhet: Kontakta läkare.
 • Huvudvärk: Rådgör med din läkare omedelbart.
 • Ökad törst: Kontakta läkare.
 • Mentala problem: Rådgör med din läkare omedelbart.
 • Illamående eller kräkningar: Rådgör med din läkare omedelbart.
 • Onormal trötthet: Kontakta läkare.

Interaktioner

 • Antacida med aluminium: Absorptionen av D-vitamin minskar.
 • Antacida som innehåller magnesium: Personer med njursvikt bör vara medvetna om möjligen att få för mycket magnesium i blodet.
 • Antiepileptika: Vitaminets effekt kan minskas.
 • Barbiturater: Vitaminets effekt kan minskas.
 • Kalcitonin: Kalcitonin effekt reduceras vid behandling av hyperkalcemi.
 • Kalcium (höga doser): Risk för hyperkalcemi ökar.
 • Kolestyramin: Vitaminets absorption i kroppen minskas.
 • Kolestipol: Vitaminets absorption i kroppen minskas.
 • Kortison: Vitaminets absorption i kroppen minskas.
 • Digitalis beredningar: risken för oegentligheter i hjärtfrekvensen ökar.
 • Diuretika, tiazider: risken för hyperkalcemi ökar.
 • Hydration: Vitamin-effekten kan minskas.
 • Mineralolja: Absorption av D-vitaminet ökar.
 • Läkemedel som innehåller fosfor: Risken för överdrivna fosforhalter ökar.
 • Primidon: Vitamin-effekten kan minskas.
 • Vitamin D-derivat: Ökad risk för toxicitet på grund av additiva effekter.
 • Alkohol: tär på lagringsförmågan av D-vitamin i levern.