Allt du vill veta om vitaminer!

Vitaminbehovet hos seniorer

Det finns särskilda farhågor om rätt kost och vitaminer för äldre. Seniorer riskerar att bli undernärda av många anledningar, inklusive dålig aptit på grund av mediciner, funktionshinder eller nedsatt födointag på grund av mag-tarmstörningar, diabetes eller restriktiv kost.

Stor del av äldre personer som kommer till sjukhus är undernärda. Sådan undernäring är förenat med sämre utfall oavsett medicinskt problem de har. Infektioner är vanligare hos äldre, och dödsfall på grund av infektioner är två till tio gånger mer sannolik. En studie från Spanien visade att 85 % av de äldre personerna med lunginflammation var undernärda. Mängder med information finns tillgänglig angående multivitaminers effekt för att försena eller vända ett åldrande immunsystem.

Vitamin- och mineralbrister är också vanliga hos äldre. Till exempel tenderar intaget av mineralen zink att minska under hela livet. Även om din läkare kontrollerar nivån av zink i blodet, och det verkar normalt, kan halterna minska i de enskilda cellerna. Rätt kost tillsammans med vitaminer och mineraler är viktigt genom hela livet, men det verkar vara särskilt viktiga för god hälsa senare i livet.

En sund, balanserad kost är viktig genom hela livet, men särskilt viktigt hos äldre. Vitamin D (kolecalciferol) är nödvändigt för ett bra kalciumupptag, för att bygga friska ben, och för att förhindra förlust av benmassa. Vitamin D och kalcium samarbetar för att hålla vårt nervsystem friskt och för att stärka immunförsvaret. De äldre behöver mycket D-vitamin eftersom de ofta inte får tillräckligt den naturliga vägen på grund av undernäring. Det beror bland annat på att kroppen tar upp näringen sämre och att de inte får tillräckligt med solljus när de isoleras i hemmen. Äldre ben kan bli ganska sköra och de kan därför lätt leda till frakturer när seniorer faller.

Den nuvarande rekommenderade dosen i USA för D-vitamin är 5 ug / dag (200 IE) för män och kvinnor under 50 år, 10 ug / dag (400 IE) mellan 50 och 70 år, och 15 ug / dag ( 600 IE) för män och kvinnor över 70 år. Seniorer måste också få tillräckligt med vitamin K, vilket är viktigt mot blodproppar och för att vitaminet kan ha en roll i att förbättra bentätheten. Det är en vanlig komponent i vissa tillskott för personer i riskzonen för benskörhet, och utvärderas för närvarande för dess roll i att förebygga osteoporos. Brist på K-vitamin är vanligt hos äldre.

Ny forskning tyder på att vitamin K och Alzheimers sjukdom har något gemensamt: den koncentration av vitamin K är lägre i bärare av APOE4 genen, samma gen som är en riskfaktor för Alzheimers sjukdom! Vitamin K är inte en klassisk antioxidant, men nyare studier har visat på vitaminets förmåga att hämma celldöd pga oxidation i nervcellerna. Detta tyder på att en brist på K-vitamin kan bidra till utvecklingen av Alzheimers.

Den nuvarande rekommenderade dosen för K-vitamin är 120 ug/dag för män och 90 ug/dag för kvinnor.

Vi utsätts för otaliga oxiderade fria radikaler som är ute efter att förstöra våra celler och förändra vårt genetiska material. Dessa fria radikaler är bidragande orsaker till mer än 60 olika sjukdomar, inklusive hjärtinfarkt, cancer, samt rynkor, stela leder, åderbråck och åderförkalkning.

Fria radikaler har en onaturlig molekylstruktur som orsakas av onaturliga krafter såsom föroreningar, cigarettrök, strålning, friterad mat, charkuterier, stress (mental, emotionell och fysisk), bekämpningsmedel och andra giftiga kemikalier. Vår onaturliga miljö och livsstil har skapat ett överflöd av fria radikaler som spelar en roll i varje degenerativ sjukdom som människan känner till.

Fria radikaler har varit kopplade till sjukdomar som alzheimers, parkinsons, aids, cancer, för tidigt åldrande, åderbråck, artrit, astma, grå starr, retinit, kärlkramp, reumatism, stress, hemorrojder, hjärtsjukdomar, stroke, senilitet, svullna extremiteter, njure och leverstörningar.

Fria radikaler ändra den molekylära strukturen i vår kropp och förstör våra celler, men vi kan bekämpa dem även under ålderdomen. På molekylär nivå pågår ett ständigt krig i kroppen mellan antioxidanter och fria radikaler.

En fri radikal är en molekyl eller ett molekylärt fragment med en elektron i ytterskalet som inte har parats ihop med en elektron. Detta är en mycket farlig, onaturlig och instabil form av molekyl, eftersom elektroner normalt kommer i par. Den oparade elektronen i den fria radikalen krockar med andra molekyler för att stjäla en elektron. Det gör att den andra molekylen ändrar i struktur, och även dessa blir fria radikaler. Detta skapar en evig kedjereaktion som får miljoner molekyler att förändras på ett par nanosekunder. Det ger kaos i DNA-molekyler, proteiner och enzymer.

Vårt immunsystem har en möjlighet att försvara sig mot fria radikaler. Det är därför vi, särskilt i äldre ålder, behöver ett generöst utbud av antioxidanter. Vårt immunsystem använder antioxidanter för att stabilisera och eliminera fria radikaler. Antioxidanter kan ge fria radikaler en elektron, som blir ett komplement till deras oparade elektron, och därigenom undanröja hotet om att fri radikal.

De äldre måste ta tillskott av antioxidanter. De vanligaste kända antioxidanterna är vitamin A, C, E och betakaroten, som blir A-vitamin i våra kroppar. Andra näringsämnen, som mineralerna koppar, selen, zink och mangan och vissa aminosyror anses fungera som antioxidanter, eftersom de stärker kroppens egna naturliga antioxidanter. En C-vitamin antioxidantsblandning är ett idealiskt sätt att uppnå detta på, eftersom den levererar C-vitamin, som stärker immunförsvaret, samt antioxidanter som det stärkta immunförsvaret kan använda.

Bioflavonoider är en annan stor kategori av antioxidanter. Bioflavonoider kan erbjuda en dubbel fördel för vårt immunförsvar, för förutom att eliminera fria radikaler, kan de också förbättra upptaget av C-vitaminer.